Werkzaamheden
Volledig reconstrueren van de bestaande situatie waaronder kunstwerken, wegen en waterhuishouding.

Opdrachtgever
Heijmans/Ploegman