Maatvoering

Alles valt of staat met nauwkeurige maatvoering. Dit fundamentele gedachtegoed staat altijd centraal binnen ons bedrijf. Sinds 1 mei 1999 hebben wij inmiddels een uitstekende staat van dienst, door alle met succes en tevredenheid afgeronde projecten!

In de afgeronde projecten komen allerhande disciplines naar voren, te weten:

 • Kunstwerken (heipalen, betonmaatvoering, ankers, wapening, damwanden etc.)
 • Wegen (cunet, ophoging, waterwegen, verhardingen, cijferen van verhardingen etc.
 • Geluidsschermen (heipalen, buispalen, assen, ankers, damwanden etc.)
 • Grondwerk (3D modellen/controleren & administreren)

Wij hebben ervaring op het gebied van betonmaatvoering. Hierbij kunt  u denken aan het verzorgen van de totale maatvoering van kunstwerken zoals viaducten, bruggen, aquaducten en tunnels. Bovendien bent u bij ons ook aan het juiste adres voor maatvoering in de wegenbouw. Voorbeelden hiervan zijn snelwegen, N-wegen reconstructiewerken (woonwijken), aanleg van start en landingsbanen en/of de opstelvakken voor de vliegtuigen. Van kleine lokale klussen tot grootschalige projecten: wij helpen u graag! Bekijk gerust eens onze projecten voor eens sfeerimpressie van onze ervaring

Door de jaren van ervaring en innovativiteit is er dus een expertise ontstaan in het wegenbouwkundig segment. Hierdoor is het mogelijk voor de opdrachtgever om  kostenbesparingen door te voeren tijdens de uitvoering van diverse werken. Graag komen we hier een persoonlijke toelichting op geven en gaan we samen met u zitten voor een planning en advies waarna we de plannen vervolgens nauwkeurig en professioneel voor u kunnen realiseren.

Wegontwerp

Binnen onze mogelijkheden ligt het maken of aanpassen van een ontwerp met betrekking tot het wegennetwerk. Voor diverse opdrachtgevers zijn er ontwerpen gemaakt met de daarbij behorende dwars- en lengteprofielen, hoeveelheden en asfalt- frees cijfers.

Met inachtneming van de eisen van de opdrachtgever zal er gekeken worden naar een passend ontwerp dat een zo efficiënt mogelijk resultaat op zal leveren tijdens de uitvoering. Met de ontwerp software Bentley MX Suite en PaveCalc gaan onze tekenaars aan de slag om uw wensen op “papier” en in uitvoering te krijgen.

3D machinebesturing

Tegenwoordig wordt waar mogelijk machinebesturing ingezet om de projectkosten te beperken en de tijdswinst te optimaliseren. Om deze machines aan te sturen is een 3D model nodig die gelezen kan worden door de ingebouwde software en hardware van de machine. Op diverse projecten hebben we 3D terreinmodellen gemaakt om een veelvoud van machines aan te sturen.

Exacte markering

Een nieuwigheid binnen ons bedrijf is het maken van modellen voor ons eigen machinaal zetten van stuurlijnen en markering. In het afgelopen jaar (2013) hebben wij dit weten te optimaliseren zodat er nog maar minimale afwijkingen plaatsvinden ten opzichte van het ontwerp, waardoor zelfs de stuurlijn voor definitieve markering exact op de juiste plaats wordt gezet.

Automatisch stuurlijnen uitzetten

GPS gestuurd voertuig

Zelf hebben we hieraan ook een steentje bijgedragen in de vorm van ons GPS gestuurde voertuig. Dit voertuig zet volledig hydraulisch gestuurd de stuurlijnen voor te maken verhardingen en/of te maken markering. De winst die te behalen valt, is het grootst bij werken waar redelijk lange tot lange stukken verharding gemaakt worden.

Ook bij het uitzetten van lange lengten zaaglijnen kan deze oplossing uitkomst bieden. Afhankelijk van de locatie zal worden bepaald of het voertuig inzetbaar is.

Inwinning

Het vastleggen van geografische informatie in een digitaal meetbestand is tegenwoordig niet meer dan normaal.

Accuraat inwinnen

In de jarenlange ervaring die we hebben opgedaan in het inwinnen van diverse gegevens, hebben we ons instrumentarium aangepast, om een voor de opdrachtgever zo kort mogelijke tijd te bestrijken om alle data in te winnen en te verwerken. Dit is uiteraard kostenbesparend voor de opdracht gevende partij.
Een accurate manier van inwinnen is cruciaal om aan een betrouwbaar ontwerp te werken, op basis van de meetgegevens.

De manier van inwinning kan afhankelijk van de toepassing waarvoor het gebruik gaat worden verschillen. Enige voorbeelden van specifieke inwinning zijn:

 • Inwinning voor GIS (Geografische Informatie Systemen)
 • Inwinning voor DTB (Digitaal Topografisch Bestand)
 • Inwinning voor wegontwerp
 • Deformatie metingen kunstwerken
 • Meten van doorrijprofielen
 • Monitoring van objecten/ondergronden
 • Kruismetingen van portalen

Elk onderdeel vergt een ander benadering, deze wordt met de opdrachtgever doorgelopen zodat niets te weinig of teveel word gemeten. Ook de nauwkeurigheid van meten zal worden besproken zodat de meest optimale meet methodiek gebruikt zal worden.